Hovedseksjon

Vår profil

Skolen

Skolen var ny i 1972, og var i årene 2011–2013 igjennom en betydelig innvendig rehabilitering. Vinteren 2016 ble skolegården oppgradert.

Skolen er omgitt av to naboskoler, blokker, småhusbebyggelse og idrettsanlegg. Våre elever kommer fra barneskolene LutvannSkjønnhaug, Trosterud og Tveita

Haugerud skole kjennetegnes av kollektive løsninger der ledelse, lærere, foresatte og elever sammen har bygget en forutsigbar og læringsfremmende kultur. Elevene skal oppleve at de går på en skole hvor adferdshåndtering er enhetlig og undervisning holder høy faglig kvalitet.

Et godt læringsmiljø er fundamentet for bedre læringsresultater. Dette er grunntanken i vårt arbeid med ungdommene på Haugerud skole. Gode relasjoner mellom lærere og elever bidrar til økt læring. Skolen har et sterkt fokus på klasseledelse og har ansatte som er mestringsorienterte og ambisiøse på elevenes vegne.

Vi bestreber oss på at elevene skal få hyppige og læringsfremmende tilbakemeldinger, både faglig og sosialt. Skolens miljøteam er en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. Våre hovedsatsingsområder er lesing, regning og sosial kompetanse.

50 ar 85.jpg