Hovedseksjon

Kontaktlærere 8. trinn

Ansatte
K
Kontaktlærer 8A Lisbeth Guren
Tlf: 22793391
Tlf: 22793391
K
Kontaktlærer 8B Mersiha Hecimovic
Tlf: 22793391
Tlf: 22793391
M
Kontaktlærer 8B Ole Fredrik Thorsen
Tlf: 22793391
Tlf: 22793391
Bjørnar
Kontaktlærer 8C Bjørnar Johannessen
Tlf: 22793391
Tlf: 22793391
M
Faglærer og kontaktlærer 8C Mats Leithe Johansen
Tlf: 22793391
Tlf: 22793391
MS
Kontaktlærer 8D Marthe Standal
Tlf: 22793391
Tlf: 22793391
M
Kontaktlærer 8D Vemund Eidskrem
Tlf: 22793391
Tlf: 22793391
K
Kontaktlærer 8E Therese Videsjorden
Tlf: 22793391
Tlf: 22793391
SY
Kontaktlærer 8E Sverre Yrstad
Tlf: 22793391
Tlf: 22793391
M
Miljøterapeut 8. trinn Faissal Fanna
Tlf: 22793380
Tlf: 22793380