Hovedseksjon

Kontaktlærere 10. trinn

Ansatte
Izmir P
Kontaktlærer 10A Izmir Prnjavorac
Tlf: 22793396
Tlf: 22793396
K
Kontaktlærer 10A Line Mari Andreassen
Tlf: 22793396
Tlf: 22793396
ID
Kontaktlærer 10B Ida Drugg
Tlf: 22793396
Tlf: 22793396
K
Kontaktlærer 10C Berit Elvebakk
Tlf: 22793396
Tlf: 22793396
HH
Kontaktlærer 10C Haider Hussain
Tlf: 22793396
Tlf: 22793396
SOR
Kontaktlærer 10C Stig Odde Roth
Tlf: 22793396
Tlf: 22793396
Thea
Kontaktlærer 10D Thea Gustavsen
Tlf: 22793396
Tlf: 22793396
K
Kontaktlærer 10D Mari Michelsen
Tlf: 22793396
Tlf: 22793396
Marius
Kontaktlærer 10E Marius Kvinge Kolseth
Tlf: 22793396
Tlf: 22793396
M
Kontaktlærer 10E Duy Tu Nguyen
Tlf: 22793396
Tlf: 22793396
K
Kontaktlærer 10E Emilie Rathe Knutsen
Tlf: 22793396
Tlf: 22793396
KA
Faglærer og IKT-ansvarlig Kjell Antvort
Tlf: 22793380
Tlf: 22793380
Mats
Miljøarbeider 10. trinn Mats Haugen
Tlf: 90927735
Tlf: 90927735