Hovedseksjon

Forebyggende ungdomsavdeling

FU

Ulike temaer ungdom prater med oss om, kan være:

  • Psykisk helse
  • Skole
  • Mobbing
  • Alkohol og andre rusmidler
  • Konflikter i ungdomsmiljøet
  • Hjemmeforhold

Tosheeber los fra forebyggende avdeling i Alna Barneverntjeneste. Tosheeba jobber spesifikt med de som har mye fravær og manglende skolemotivasjon. Det er et frivillig tilbud for elever fra alle trinnene. 

Forebyggende ungdomsavdeling har taushetsplikt.