Klage på karakterer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utarbeidet en Veiledning Orientering om retten til å klage på karakterer, som forklarer hvordan du går frem ved en klage. Merk at klagefristen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunkt du eller foreldrene dine er gjort kjent med karakteren.