Permisjonsreglement

Søknad om permisjon må inneholde følgende:

  • Navn og fødselsdato på elev
  • Klasse
  • Foresattes navn og telefonnummer
  • Tidsrommet det søker permisjon fra, fra og med dato, til og med dato
  • Søknadsgrunn - dette er viktig slik at skolen får gjort riktig vurdering med en gang

Søknaden sendes i brev til Haugerud skole, Postboks 8 Haugerud, 0616 OSLO eller som e-post til haugerud@ude.oslo.kommune.no. Det kan ta opptil to uker før permisjonssøknaden er ferdig behandlet. Søk  derfor minimum 3 uker i forveien.