Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Skolen følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Søknad om en dags permisjon sendes til kontaktlærer og det er kontaktlærer som behandler søknaden etter gjeldende retningslinjer. Rektor behandler permisjonssøknader som omfatter permisjon over flere dager. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. 

Dere kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Fyll ut et digitalt skjema og trykk "send inn" (logg deg inn med MinID)
  2. Skolen behandler søknaden. Behandlingstid er vanligvis tre uker. Dersom det tar lengre tid, får du beskjed om hvor lang tid skolen trenger på å behandle søknaden din.

Ta kontakt med skolen hvis du lurer på noe.