Permisjonsreglement

Søknad om permisjon må inneholde følgende:

  • Skole
  • Navn og fødselsdato på elev
  • Klasse
  • Foresattes navn og telefonnummer
  • Tidsrommet det søker permisjon fra, fra og med dato, til og med dato
  • Søknadsgrunn - dette er viktig slik at skolen får gjort riktig vurdering med en gang
  • Søknadsskjema

Søknaden sendes som e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no. Det kan ta opptil to uker før permisjonssøknaden er ferdig behandlet. Søk derfor minimum 3 uker i forveien.