Fagsenteret

Bli med i en ICDP-foreldreveiledningsgruppe for å forstå mer om:

  • Hvilke utfordringer ungdommen lever med
  • Gleder og bekymringer med det å være foreldre
  • Hvordan få en bedre kontakt og relasjon

Vi møtes hver onsdag i perioden 18. mars til 13.mai kl. 17-19.

Sted: Fagsenter for barn og unge, Jerikoveien 20.

Ta kontakt med Pål Mesøy og Ole Petter Berg, familieveiledere ved Fagsenter for barn og unge. Tlf: 91 24 79 65/ 48 10 64 79.

Foreldreveieldningsgr. ved Fagsenteret