Hovedseksjon

Fagsenter for barn og unge, Oslohjelpa bydel Alna

Oslohjelpa er en del av Fagsenter for barn og unge, og holder til på Trygve Lies plass 6 ved Furuset senter.

Når kan du ta kontakt med Oslohjelpa?

  • Når du er bekymret for ungdommens utvikling
  • Når ungdommen sier eller viser at det har det vanskelig
  • Når du opplever ulike utfordringer med å være forelder
  • Når du trenger hjelp til å komme i kontakt med andre tjenester

Tilbudet til Oslohjelpa

  • Samtaler med ungdommer, foreldre og familier
  • Foreldreveiledning
  • Kurs og gruppetilbud for foreldre
  • Gruppetilbud for ungdommer

Kontakt med Oslohjelpa bydel Alna

Telefon: 94 01 52 58.

Telefonen er åpen mandag-fredag klokken 11:00-15:00.

E-post: bal-oslohjelpa@bal.oslo.kommune.no

Sted: Trygve Lies plass 6, 1051 Oslo.