Hovedseksjon

Valgfag

valg

For skoleåret 2023/24 har vi følgende valgfag på Haugerud:

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Friluftsliv
  • Demokrati i praksis
  • Programmering
  • Medier og kommunikasjon
  • Kulturarv 

Vurdering i valgfag:
Elevene skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.