Valgfag

valg

For skoleåret 2019/20 har vi følgende valgfag på Haugerud:

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Produksjon av varer og tjenester (8. trinn)
  • Natur, miljø og friluftsliv
  • Programmering
  • Teknologi i praksis (10. trinn)
  • Demokrati i praksis
  • Media og informasjon (9. og 10. trinn)
  • Sal og scene (8. trinn og 9. trinn)

 

Vurdering i valgfag:
Elevene skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.

Informasjon om fagene finner du her på Udir sine sider.