Hovedseksjon

Fremmedspråk

Når elevene begynner på Haugerud på 8. trinn får de smakebiter i alle fremmedspråkene frem til høstferien. Dette skal være med å gjøre elevene tryggere på valget av fremmedspråk. 

Haugerud skole tilbyr fremmedspråkene tysk, fransk og spansk. Det er også mulig å erstatte fremmedspråk med fordypning i engelsk eller norsk.

Etter at valget er gjort, skal eleven normalt ha språkfaget hele ungdomstrinnet. I løpet av første halvår har elevene i samråd med skolen mulighet til å gjøre omvalg.

Fremmedspråksenteret, Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, har utarbeidet en interaktiv nettside https://www.sprakvalg.no/ og brosjyren Språk - valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet.

 

Valget om å ta et fremmedspråk på ungdomsskolen påvirker også de valgene man har på videregående skole dersom man søker seg inn på en studieforberedende linje:

Følgende gjelder kun for studieforberedende linje, ikke yrkesfag:

Alternativ 1:
Uten fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen må du ta fremmedspråk fellesfag på nivå I og II over tre år (både i Vg1, Vg2 og Vg3) på videregående skole. Ved dette alternativet begrenses dine valgmuligheter på Vg3 da fellesfaget fremmedspråk "tar plassen" til et av programfagene. Du må også tilegne deg nivå I+II på 3 år, i stedet for 5 år (8-10 + Vg1+2).
Alternativ 2:
Med fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen kan du a) enten fortsette med samme språk på nivå II over to år (Vg1 og Vg2) - Og: Du har mulighet til å velge nivå III siste året (Vg3) og oppnå 1 ekstra poeng til videre skoleopptak. b) eller begynne på et nytt fremmedspråk på nivå I, også over to år (Vg1 og Vg2), da trenger du ikke å ta nivå II.