Hovedseksjon

Driftsstyret

På Haugerud har vi 2 møter på høsten og 3 møter på våren. Grupper som er representer i driftsstyret er elever, ansatte, foresatte og politiske representanter. Rektor er sekretær.

Medlemmer

Elevrepresentanter: Yasir Khader Adam og Briendel Eronmwon Uwa
Ansattrepresentanter: Bente Skognes
Foresattrepresentanter: Laila Meland
Politiske representanter: Leif Jørgen Thorkildsen og Halgeir Pimentel-Eilertsen
Sekretær og rektor: Terje Eide