Driftsstyret

På Haugerud har vi 2 møter på høsten og 3 møter på våren. Grupper som er representer i driftsstyret er elever, ansatte, foresatte og politiske representanter. Rektor er sekretær og foreldrerepresentanten Sven Erik Johansen er leder av driftsstyret.

Medlemmer

Elevrepresentanter: Leon Mehmeti
Ansattrepresentanter: Bente Skognes og Tonje Maria Steene
Foresattrepresentanter: Erik Olsson og Sven Erik Johansen (leder)
Politiske representanter: Leif Thorkildsen, (nestleder) (Ap), Yasiin Elmi (SV) og Joakim Grøtting (FrP)
Sekretær og rektor: Terje Eide