Driftsstyret

På Haugerud har vi 2 møter på høsten og 3 møter på våren. Grupper som er representer i driftsstyret er elever, ansatte, foresatte og politiske representanter. Rektor er sekretær og foreldrerepresentanten Hege Frøvik er leder av driftsstyret. Hun kan kontaktes via e-post hege.frovik@osloskolen.no

Neste møte er onsdag 6. juni 2017 kl. 1630-1830.

Medlemmer

Elevrepresentanter:
Ansattrepresentanter: Marit Nygaard
Foresattrepresentanter: Hege Frøvik (leder) og Ruby Myhren
Politiske representanter: Matthew Roman, Leif Thorkildsen og Trine Østereng
Sekretær og rektor: Terje Eide

Varamedlemmer

Foresatte: Lise Hansen og Vidar Rohde Garder
Politiske representanter: Lizette Petersen - 1. vara, Tor-Arthur Iversen - 2. vara og Børge Ingvaldsen - 3. vara.