Eksamen 2020

Har du spørsmål om vitnemål eller karakterer kan du sende en e-post til avdelingsleder på 10. trinn, Asta Kvitne: 
Asta.Kvitne@ude.oslo.kommune.no

Mer informasjon finner du på UDIR sine nettsider:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020