Eksamen

Utdanningsdirektoratet har satt av disse datoene for skriftlig eksamen våren 2017:

 • Fredag 12. mai 2017: Opplysning om trekkfag kl. 09:00.
 • Tirsdag 16. mai 2017: Eksamen i matematikk, skriftlig - 5 timer.
 • Torsdag 18. mai 2017: Forberedelsesdag til eksamen i engelsk, skriftlig.
 • Fredag 19. mai 2017: Eksamen i engelsk, skriftlig - 5 timer.
 • Mandag 22. mai 2017: Forberedelsesdag til eksamen i norsk, skriftlig.
 • Tirsdag 23. mai 2017: Eksamen i norsk hovedmål, skriftlig - 5 timer.
 • Onsdag 24. mai 2017: Eksamen i norsk sidemål, skriftlig og norsk for kandidater som er fritatt vurdering med karakter/fritatt for opplæring i sidemål - 5 timer.

 

Utdanningsetaten har bestemt følgende datoer for muntlig eksamen våren 2017 på Haugerud skole:

 • Tirsdag 13. juni 2017: Opplysning om fag (1. gruppe).
 • Onsdag 14. juni 2017: Forberedelsesdag (1. gruppe).
 • Torsdag 15. juni 2017: Eksamensdag (1. gruppe).
 • Fredag 16. juni 2017: Opplysning om fag (2. gruppe).
 • Mandag 19. juni 2017: Forberedelsesdag (2. gruppe).
 • Tirsdag 20. juni 2017: Eksamensdag (2. gruppe).

 

Klage på skriftlig eller muntlig eksamen, se hvordan du går frem i Veiledning Orientering om retten til å klage på karakterer fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.