Hovedseksjon

Lederkurs for ungdom fra Haugerud og Trosterud

Ung leder_nyhet

Kurset skal gi ungdom fra Trosterud/Haugerud motivasjon og kompetanse til å fungere som lokale rollemodeller og ta verv og oppgaver i den lokale frivilligheten i årene som kommer. Kurset sikter inn mot ungdom med lederpotensial i alderen fra 14 år og oppover. Kursopplegget skal ha en blanding av teoretisk undervisning og praktiske aktiviteter slik at deltakerne får kompetanse i gjennomføring av aktiviteter og i å fungere som ledere i praksis.

Kursdeltakerne vil få noen ekstra opplevelser ved at de blir tatt med på samlinger på skolen og utenfor skolen. Samlingene skal bidra til å skape stemning og engasjement, bygge en lagfølelse blant deltakerne og gi intensiv læring i maksimalt gunstige omgivelser.

Prosjektet for å utdanne unge ledere startet 2017-2018. De unge lederne har allerede bidratt som frivillige i lokalmiljøet og på skolen. De har jobbet på skolen når det har vært tilbud i ferier. Flere unge ledere  jobbet sommeren 2020 og 2021 jobbet for Haugerud IF under klubbens sommertilbud for ungdommer.

Prosjektet er støttet økonomisk av Bydel Alna og inngår som et element i Områdeløft Haugerud/Trosterud, Hovedaktivitet 3 Lederutvikling, nettverk og ressursmobilisering (2017-planen). Støtten er formidlet gjennom samarbeidsavtalen mellom Bydel Alna og Haugerud IF.

Har du spørsmål om kurset kontakt prosjektleder Mats Haugen ved Haugerud skole.
Telefon: 22 79 33 88
E-post: mats.haugen@osloskolen.no