Nytt ettermiddagstilbud

Ettermiddag

Ettermiddagstilbudet flyttes fra biblioteket til kantinen og teorirommet på mat og helse.

I kantinen vil det være sosiale aktiviteter og etterhvert mulig å kjøpe mat og drikke. I teorirommet på mat og helse vil det være leksehjelp. For de som bare vil sitte å prate kan gjøre dette i gangen ved inngang B.

Åpningstider:
Mandager - 14:15 - 16:00
Tirsdager - 14:15 - 16:00
Onsdager - 14:30 - 16:00
Torsdager - 14:15 - 16:00
Fredag - ingen tilbud

Alle må være ute av skolebygget klokken 16:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
Fredager har vi ikke et ettermiddagstilbud. Da må alle gå ut og hjem etter sin siste time.