Ettermiddagstilbud

Forskjellige skoleelementer

Ettermiddagstilbud på biblioteket, mandag - torsdag.

Mandager - 14:30 - 16:00
Tirsdager - 14:30 - 16:00
Onsdager - 14:30 - 16:00
Torsdager - 14:30 - 16:00
Fredag - ingen tilbud
Tilbudet starter mandag 27.08
 

Ettermiddagstilbud i hallen, tirsdag - torsdag.

Tirsdager - 14:45 - 16:00 - 8. trinn
Onsdager - 14:45 - 16:00 - 9. trinn
Torsdager - 14:45 - 16:00 - 10. trinn
Tilbudet starter tirsdag 28.08
 
Alle må være ute av skolebygget klokken 16:00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
Fredager har vi ikke et ettermiddagstilbud. Da må alle gå ut og hjem etter sin siste time.