Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke myndighet til å fatte bindende vedtak. Utvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske - og det psykososiale miljøet på skolen.

Elevrepresentanter:

Hva er Skolemiljøutvalget