Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke myndighet til å fatte bindende vedtak. Utvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske - og det psykososiale miljøet på skolen.

Neste møte er 1. mars 2017 kl. 1530-1630.

Skolemiljøutvalget 2017:
Elever: Ayoub Bouzakraft, Zishan Ahmed (sekretær) og Azqah Sahar Hassan
Foresatt: Erik Olsson
Ekstern: Trine Østereng
Tilsatt: Knut-Harald Grønnvoll (leder) og Terje Eide