Lenker

Har du lyst til at barnet ditt skal delta i organiserte fritidsaktiviteter, men ikke har råd til deltakeravgift?
Nå kan du gjennom lag og foreninger søke om støtte til medlems- og treningsaktiviteter. Bydel Alna ønsker at flere barn får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, og har satt av midler til å dekke avgifter til familier med lav inntekt.

Ta kontakt med laget, foreningen, organisasjonen som du ønsker at barnet ditt skal delta i aktivitet hos. De vil søke for dere.  Barnet må være bosatt i Bydel Alna.

Lenke til søknaden:
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-fritidsaktiviteter-for-barn-og-unge/