Hovedseksjon

Informasjon fra Infoteamet for videregående skole

Elever som sitter ute

Under filmene finner du deres presentasjon. Ønsker du mer informasjon kontakt rådgiver Asta Kvitne på Teams eller se nettsidene oslo.vilbli.no og utdanning.no 

Lenkesamlingen med nyttige nettsider og filmer finner du her.

Presentasjon fra Infoteamet