FAU

På høstens foreldremøte velger hver klasse en klassekontakt som da også blir representant i FAU. Det velges også en vararepresentant i alle klasser som blir vara FAU representant og vara klassekontakt.

Alle foreldre som har barn på skolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet ved skolen. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet. FAU velger medlemmer til driftsstyret og skolemiljøutvalget. FAU-leder kan kontaktes på e-post hege.frovik@osloskolen.no

Møteplan for våren 2017: Onsdag 1. mars, onsdag 5. april, onsdag 3. mai og onsdag 7. juni kl. 1830-2000.

Medlemmer og varamedlemmer skoleåret 2016/17:
8A: Marit Holøien (sekretær) og vara Amine Wälde
8B: Erik Olsson (nestleder)
8C: Kjell Didriksen og vara Mushtaq Ahmed
8D: Dubravka Micic og vara Eminè Sariyar
8E: Viola Johansen og vara Anette Johnsen
9A: Hege Frøvik (leder) og vara Thomas Flaten
9B: Almas Ali og vara Shaista Riaz
9C: Lise Hansen og vara Marianne Henriksen
9D: Manuel Cabusao
9E: Fozia Shah og vara Trygve Bentzen
10A: Monica Berget og vara Kristin Lid og Rizwana Yedicam
10B: Vidar Rohde Garder og vara Uma Navaratnam
10C: Sandra Kursar og vara Naziha Abdellaue
10D: Trygve Homme og Stian Bjørknes
10E: Farasat Elhami og Linda Nielsen