FAU

På høstens foreldremøte velger hver klasse en klassekontakt som da også blir representant i FAU. Det velges også en vararepresentant i alle klasser som blir vara FAU representant og vara klassekontakt.

Alle foreldre som har barn på skolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet ved skolen. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet. FAU velger medlemmer til driftsstyret og skolemiljøutvalget.

FAU-ledelse 2019/2020:
Azizi, Latifa  El - Leder
Güclü, Levent - Nestleder
Dahler, Josianne - Sekretær

FAU-medlemmer 2019/2020:

Navn Klasse Rolle
Abdellaue, Naziha 10A FAU
Luneng, Espen 10A FAUVA
Webjørnsen, Lilly Elisabeth Paraiso 10A FAUVA
Rohde Garder, Vidar 10B FAU
Lawal, Taiwo Fadeke 10B FAUVA
Løken, Bjørn Håvard 10C FAU
Skirbekk, Trine 10C FAU
Larsen, Linda 10C FAUVA
Mohamoud, Kowther Musse 10D FAU
Mehari, Mesfin Negashe 10D FAUVA
Omar, Shukri Abdullahi 10E FAU
     
Navn Klasse Rolle
Dahler, Josianne 9A FAU
Humlen, Veronika 9A FAUVA
Azizi, Latifa  El 9B FAU
Hongrø, Gaute 9B FAUVA
Azouagh, Hassan 9C FAU
Fejzulai, Ismail 9C FAUVA
Jelin, Samir 9D FAU
Henriksen, Marianne 9D FAUVA
Hodzic, Mithad 9E FAU
Challaui, Hafida 9E FAUVA
     
Navn Klasse Rolle
Belegu, Dursun 8A FAU
Riaz, Shaista 8A FAUVA
Güclü, Levent 8B FAU
Krasniqi, Qerqiz 8B FAUVA
Saeed, Luween Ahmed 8C FAU
Tasdemir, Hatile Calimi 8C FAUVA
Wesman, Josef Mohammad 8C FAUVA
Faundez, Carolina Andrea  Marin 8D FAU
Lyche, Bjørn Gunnar 8D FAUVA
Arab, Attia 8E FAUVA

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU