Hovedseksjon

FAU

·   FAU-leder: Christian Winther, HAD-FAU-leder@osloskolen.no

FAU nestleder: HAD-FAU-nestleder@osloskolen.no

På høstens foreldremøte velger hver klasse en klassekontakt som da også blir representant i FAU. Det velges også en vararepresentant i alle klasser som blir vara FAU representant og vara klassekontakt.

Alle foreldre som har barn på skolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet ved skolen. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet. FAU velger medlemmer til driftsstyret og skolemiljøutvalget.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU