FAU

På høstens foreldremøte velger hver klasse en klassekontakt som da også blir representant i FAU. Det velges også en vararepresentant i alle klasser som blir vara FAU representant og vara klassekontakt.

Alle foreldre som har barn på skolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet ved skolen. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet. FAU velger medlemmer til driftsstyret og skolemiljøutvalget. FAU-leder kan kontaktes på e-post mrsfrovik@hotmail.com

Møteplan for skoleåret 2017/18: Siste onsdag i måneden fra kl. 1830-2000.

Medlemmer og varamedlemmer skoleåret 2017/18:
8A: Randi Tone Aamelfot og vara Espen Luneng
8B: Vidar Rohde Garder og vara Rizwana Yedicam
8C: Lars Ivar Bakke og vara Silje Marie Haugum
8D: Kadire Rusiti og vara Jan Erik Gulliksen
8E: Bujar Maloku og vara Abdullah Hatay
9A: Marit Hernes Holøien (sekretær) og vara Amine Wälde
9B: Erik Raymond Olsson (nestleder) og vara Sven-Erik Johansen
9C: Kjell Andor Didriksen og vara Mushtaq Ahmed
9D: Dubravka Micic og vara Nabila Iqbal
9E: Sabira Hussein Ali og Viola A. C. R. Johansen, og vara Annette Strømsborg Johnsen
10A: Hege Berg Frøvik og vara Erhan Kardes
10B: Peshkawt Keli og vara Almas Ali
10C: Marianne Henriksen og vara Bjørn Gunnar Lyche
10D: Manuel Manuel Cabusao og vara Margarita Pappa
10E: Fozia Aziz Shah og vara Raja Usman Ghani