Hovedseksjon

Forebyggende Politi Stovner

Våre ca 160 ansatte er døgnet rundt på jobb for en trygg hovedstad! Forebyggende avsnitt har fokus på barn og ungdom. Sammen med foresatte og tverretatlige samarbeidspartnere ønsker vi å forhindre førstegangskriminelle, stanse gjengangere, følge opp ofre og sørge for at det er trygt i vårt ansvarsområde.

Skolens politikontakter er Olav og Øyvind.

Stovner politistasjon

Åpningstid: 08:00 - 15:00
Telefon: 22 66 89 23
Adresse: Aasta Hansteens vei 10, Oslo

Ytterligere kontaktinformasjon: https://www.politiet.no/