Hovedseksjon

Informasjon til foresatte til elever som skal søke videregående skole

Tenåringer i aktivitet

Det er laget en film med tips til foresatte om hvordan snakke med sin ungdom om innsøking og valg av videregåedene skole. Filmene er på norsk, engelsk, urdu, somali, polsk og arabisk.

Tips til foresatte ved valg av videregående opplæring.

Arabisk: https://vimeo.com/649916854/c802cc3c13

Urdu: https://vimeo.com/649917141/f072688973

Somali: https://vimeo.com/649917023/e8629178d6

Polsk: https://vimeo.com/649916934/7808d7edd7