Hovedseksjon

Hva er Skaperverkstedet?

Skapeverkstedet

Rommet:

Skapervekstedet ligger i det som før var metallsløyd og keramikksal. Detter rommet var ikke med da skolen ble innvendig pusset opp i 2010, noe det bar veldig tydelig preg av. I 2014 fikk vi fikset vegger, gulv og litt innredning. Samtidig ble det ryddet, kastet og pusset opp i rommene mellom sløyd og keramikk, slik at vi fikk plass til IKT-kontor og oversiktlig verktøy og utstyrslager. Noe produksjonsverktøy (3D-printere, micro:bit mikrocontrollere, og diverse elektronikk). Senere er det lagt til utstyr for vinylkutt og trykk, og en laserkutter.  Skapervekstedet er åpent for elever i storefri ALLE DAGER. Rommet brukes i dag også som klasserom for programmering valgfag på alle trinn. 

Idéen:

Idéen bak skaperverkstedet springer ut av skaperbevegelsen, som igjen bygger på tanken om at det å skape noe gir mening og mestringsfølelse. 

“Knowledge emerges only through invention and re-invention, through the restless, impatient, continuing, hopeful inquiry human beings pursue in the world, with the world, and with each other.”

- Paulo Freire