Ledelse og ansatte

Terje Eide
Terje Eide
Rektor
Telefon: 22793380
haugerud@ude.oslo.kommune.no

 

Håkon Madsen 

Håkon Madsen
Assisterende rektor
Ansvarlig for 10. trinn
Telefon: 22793380/90077365
haugerud@ude.oslo.kommune.no

 

Asta Kvitne
Asta Kvitne
Undvisningsinspektør og rådgiver
Ansvarlig for 9. trinn
Telefon: 99718690
haugerud@ude.oslo.kommune.noCharlotte Evang
Charlotte Evang
Avdelingsleder
Ansvarlig for 8. trinn
Tlf.: 91773538
haugerud@ude.oslo.kommune.no


Silje Kjellevold
Silje Kjellevold (I permisjon)
Avdelingsleder og faglærer i norsk
Telefon: 22793390
haugerud@ude.oslo.kommune.no

 

Marie Bygdås

 

Rose-Marie Stålborg
Sosiallærer
Telefon: 22793388
haugerud@ude.oslo.kommune.no

 

Marie Bygdås

 

Hassan Iqbal
Miljøarbeider
Telefon: 22793380
haugerud@ude.oslo.kommune.no

 

Marie Bygdås

 

Zeinedin Habib
Miljøarbeider
Telefon: 22793380
haugerud@ude.oslo.kommune.no

 
Mats Haugen


Mats Haugen
Miljøarbeider
Telefon: 22793389
haugerud@ude.oslo.kommune.no

 


Bente Skognes

Bente Skognes
Kontorleder
Telefon: 22793380
haugerud@ude.oslo.kommune.noMarie Bygdås

Rana Razavey
Konsulent
Telefon: 22793380
haugerud@ude.oslo.kommune.no


Terje Trøbråten

Terje Trøbråten
Skolevaktmester
Telefon: 22793387
terje.trobraten@osloskolen.no


Perin Kathirgamanthan

Perin Kathirgamanthan
Renholder
Telefon: 22793380
perinpavathee.kathirgamanthan@osloskolen.no


Flora Lopes-Lutro
Flora Lopes-Lutro
Kantinemedarbeider/Renholder
Telefon: 22793380
flora.lopes-lutro@osloskolen.no

 


Marie Bygdås

 

Simon Skognes 
Renholder
Telefon: 22793380
haugerud@ude.oslo.kommune.no