Halvårsvurdering 1. termin

Karakterer

For foresatt
For å en oversikt over ditt barns halvårsvurdering (karakterer i de forskjellige fagene)

 • Velg Logg inn til høyre i skjermbildet over øverste menylinje
 • Velg Foresatt og følg instruksjonen for innloggingen
 • Når du har kommet inn trykk på Dine barn, øverst på menylinjen eller i oversikten over dine barn på venstre side i skjermen
 • Velg det barnet du ønsker å se vurderingsoversikten for
 • Velg Vis profilen til XY (barnet du valgte), som ligger midt i skjermbildet
 • Velg arkfanen Vurderingsoversikt
 • Velg så Termin: 1. termin 2017/2018
 • Scroll ned. Under Termin kommer alle elevens aktive fag opp
 • Trykk på utvid symbolet, v,for å få frem halvårsvurderingen og de andre vurderingene i faget
 • Under arkfanen Orden og Atferd finner du elevens halvårsvurdering i orden og oppførsel, samt eventuelle anmerkninger.

Fraværet til ditt barn finner du

 • under Verktøy, som ligger på høyre side i skjermbildet
 • Velg ikonet for Fravær
 • Velg så Termin: 1. termin 2017/2018, på høyre side i skjermbilde
 • Samlet fravær for 1. termin kommer opp midt på skjermen inne i firkanten under Samlet fravær

 

For elever
For å få en samlet oversikt over dine vurderinger

 • Logg inn på skoleplattformen
 • Trykk på "Navnet ditt" øverst til høyre på menylinjen
 • Velg punktet Vurderingsoversikt
 • Velg så Termin: 1. termin 2017/2018
 • Scroll ned. Under Termin kommer alle dine aktive fag opp
 • Trykk på utvid symbolet v for å få frem halvårsvurderingen og de andre vurderingene i faget
 • Under punktet Orden og Atferd finner du din halvårsvurdering i orden og oppførsel, samt eventuelle anmerkninger.

Fraværet ditt finner du

 • under Verktøy, som ligger på høyre side i skjermbildet
 • Velg ikonet for Fravær
 • Velg så Termin: 1. termin 2017/2018, på høyre side i skjermbilde
 • Samlet fravær for 1. termin kommer opp midt på skjermen inne i firkanten under Samlet fravær