Nasjonale prøver

Bokstabel

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. (www.udir.no)

Dersom du vil ha mer informasjon kan du lese her:
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/

 

På Haugerud skole skal elevene ha nasjonale prøver på følgende datoer:

  • 18. september: Nasjonal prøve i engelsk for 8. trinn
  • 19. september: Nasjonal prøve i regning for 8. trinn
  • 21. september: Nasjonal prøve i lesing for 8. trinn
  • 22. september: Nasjonal prøve i lesing for 9. trinn
  • 25. september: Nasjonal prøve i regning for 9. trinn