Lederkurs for ungdom fra Haugerud/Trosterud

ung ledre artikkel

Kurset skal gi ungdom fra Trosterud/Haugerud motivasjon og kompetanse til å fungere som lokale rollemodeller og ta verv og oppgaver i den lokale frivilligheten i årene som kommer. Kurset sikter inn mot ungdom med lederpotensial i alderen fra 15 år og oppover. Kursopplegget skal ha en blanding av teoretisk undervisning og praktiske aktiviteter slik at deltakerne får kompetanse i gjennomføring av aktiviteter og i å fungere som ledere i praksis.

Kursdeltakerne vil få noen ekstra opplevelser ved at de blir tatt med på samlinger utenfor skolen og delvis utenom skoletida. Disse skal bidra til å skape stemning og engasjement, bygge en lagfølelse blant deltakerne og gi intensiv læring i maksimalt gunstige omgivelser.

Årets første samling for aktivitetslederne er fredag 14. desember 2018, 1200-1445 i klubbhuset til Haugerud IF.

Prosjektet for å utdanne unge ledere startet 2017-2018. De unge lederne har allerede bidratt som frivillige i lokalmiljøet og på skolen. Noen av de unge lederne jobbet også på skolen under årets Høstcamp i høstferien.

De generelle tilbakemeldingene fra deltakerne er at deres samhold er styrket, bedret vennskapet. De har lært noe om hvordan andre kan ha og føle det, samt å tyde noe kroppsspråk. De har blitt opptatt av at alle skal behandles likt og at alle skal være enere og bli sett. Elevene synes kurset hadde en fin miks av teori og praksis, selv for de som ikke trives med å sitte for lenge stille. Noen av deltakerne som har vært med mener at de har sett at andre deltakerne har hatt en veldig positiv utvikling sosialt. Elevene som er spurt, vil anbefale kurset til andre. De er nå også mer åpne for å ta på seg frivillige roller i fremtiden. En elev som er trener sier hun alt bruker erfaringene fra kurset i sin rolle som trener.

Prosjektet er støttet økonomisk av Bydel Alna og inngår som et element i Områdeløft Haugerud/Trosterud, Hovedaktivitet 3 Lederutvikling, nettverk og ressursmobilisering (2017-planen). Støtten er formidlet gjennom samarbeidsavtalen mellom Bydel Alna og Haugerud IF.

Har du spørsmål om prosjektet kontakt prosjektleder Mats Haugen ved Haugerud skole.
Telefon: 22 79 33 88
E-post: mahaa289@osloskolen.no