Lederkurs for ungdom fra Haugerud/Trosterud

Skolegård1-AL

For første kursrunde 2017-2018 er 9. klassinger ved Haugerud skole med valgfaget fysikk aktivitet valgt som målgruppe. Det blir i første omgang en deltakergruppe på rundt 20 ungdommer.

Kurset skal gi ungdom fra Trosterud/Haugerud motivasjon og kompetanse til å fungere som lokale rollemodeller og ta verv og oppgaver i den lokale frivilligheten i årene som kommer. Kurset sikter inn mot ungdom med lederpotensial i alderen fra 15 år og oppover. Kursopplegget skal ha en blanding av teoretisk undervisning og praktiske aktiviteter slik at deltakerne får kompetanse i gjennomføring av aktiviteter og i å fungere som ledere i praksis.

Kursdeltakerne vil få noen ekstra opplevelser ved at de blir tatt med på samlinger utenfor skolen og delvis utenom skoletida. Disse skal bidra til å skape stemning og engasjement, bygge en lagfølelse blant deltakerne og gi intensiv læring i maksimalt gunstige omgivelser.

Første samling for aktivitetslederne er onsdag 24. januar 2018, 1200-1500 i klubbhuset til Haugerud IF.

Prosjektet er støttet økonomisk av Bydel Alna og inngår som et element i Områdeløft Haugerud/Trosterud, Hovedaktivitet 3 Lederutvikling, nettverk og ressursmobilisering (2017-planen). Støtten er formidlet gjennom samarbeidsavtalen mellom Bydel Alna og Haugerud IF.

Har du spørsmål om prosjektet kontakt prosjektleder Mats Haugen ved Haugerud skole.
Telefon: 22 79 33 88
E-post: mahaa289@osloskolen.no