Informasjon om psykt bra uke i uke 7

Helse

Vi skal jobbe med å vite hva du liker å gjøre, hva som gjør deg glad og hva som er bra med akkurat deg. Vi skal se på hvordan stress og belastninger kan påvirke oss og hvordan vi kan hjelpe oss selv når vi er stressa eller tunge og leie. Vi skal også jobbe med hvordan dere påvirker hverandre negativt og positivt særlig gjennom måten vi snakker med hverandre på og hvordan vi kan støtte hverandre og bli venner igjen etter konflikter.