Historielæring på Lindeberg omsorgssenter

Demokrati i praksis på Lindeberg omsorgssenter

Elever fra valgfaget Demokrati i praksis deltar denne høsten i et felles prosjekt mellom Haugerud skole og Lindeberg omsorgssenter. I par og små grupper intervjuer elevene beboere på sykehjemmet for å lage bildebøker om livene deres. Elevene har allerede gjennomført tre intervjubesøk, og er godt i gang med innsamlingen av innhold til bøkene. Bøkene skal være klare til jul, og elevene og beboerne skal ha en felles avslutning.