Foreldremøte 10. trinn – videregående opplæring. Onsdag 24. oktober 2018.

Foreldremøte

10. trinn på Haugerud skole får besøk av Infoteamet fra Utdanningsetaten som skal informere om videregående opplæring. Onsdag 24. oktober 2018 fra kl. 18:00–20:00 for elever og foresatte i skolens kantine.