Foreldremøte med Infoteamet fra Utdanningsetaten 10. trinn

Vi får besøk av Infoteamet fra Utdanningsetaten som skal informere om videregående opplæring. Møtet er for elever og foresatte på 10. trinn.