Valg og innsøkning til videregående skole

Viktige datoer:

  • Oktober: Møte for elever og foresatte om valg av videregående skole
  • Oktober: Kurs i utdanningsprogram (dagsbesøk vgs)
  • November: Utdannings- og yrkesmesse
  • Januar/februar: Åpen dag på Videregående skole. Elevene kan på besøke en videregående skole
  • 1. februar: Søknadsfrist for elever som søker på særskilt grunnlag
  • 1. mars: Ordinær søknadsfrist
  • Første halvdel av juli: Melding om inntak. Svarfrist


I løpet av 10. trinn vil alle elevene bli tatt inn til individuell samtale med rådgiver. Foresatte kan ta kontakt med rådgiver ved behov.

 

På Oslo kommune sin internett side kan du finne mer informasjon om Videregående skole og bl.a. lese mer om Poenggrenser ved videregående skoler i Oslo.