Valg og innsøkning til videregående skole

Viktige datoer:

  • Oktober: Møte for elever og foresatte om valg av videregående skole
  • Oktober: Kurs i utdanningsprogram (dagsbesøk vgs)
  • November: Utdannings- og yrkesmesse
  • Januar/februar: Åpen dag på Videregående skole. Elevene kan på besøke en videregående skole
  • 1. februar: Søknadsfrist for elever som søker på særskilt grunnlag
  • 1. mars: Ordinær søknadsfrist
  • Første halvdel av juli: Melding om inntak. Svarfrist


I løpet av 10. trinn vil alle elevene bli tatt inn til individuell samtale med rådgiver. Foresatte kan ta kontakt med rådgiver ved behov.