Søknad om skoleplass

For å bytte skole til Haugerud må du sende et brev eller en e-post til skolen. Søknaden må inneholde:

 • navn og fødselsdato på elev
 • klassetrinn
 • hvilken skole eleven tilhører i dag
 • begrunnelse for ønske om skolebytte
 • Foresattes navn og mobilnummer

Søknaden sendes i brev til Haugerud skole, Postboks 8 Haugerud, 0616 OSLO eller som e-post til haugerud@ude.oslo.kommune.no.

 

Ved rangering av søknader gis prioritet til søknader som har sin årsak i:

 • om søker bor i nærhet av skolen.
 • søsken ved skolen.
 • trafikk- og sikkerhetsmessige forhold.
 • sosiale og/eller medisinske forhold.
 • ønske om at barnet skal komme i et nytt miljø.
 • søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset sitt/sine barns behov enn nærskolen.
 • praktiske hensyn; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage eller lignende.