Informasjon om skoleplass

Blomstring

Frister for skoleåret 2020/2021:

1. april: meldefrist nærskole: Frist for foresatte til å melde nye opplysninger, registrere flytting og sende inn dokumentasjon.

2. mai: Søknadssfrist skolebytte: Frist for foresatte for å sende inn søknad, dokumentasjon og opplysninger.

Søknad om skoleplass:

For å bytte skole til Haugerud ungdomsskole må du sende en e-post til skolen. Søknaden må inneholde:

 • navn og fødselsdato på elev
 • klassetrinn
 • hvilken skole eleven tilhører i dag
 • begrunnelse for ønske om skolebytte
 • foresattes navn og mobilnummer

Søknaden sendes som e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.noViktig: merk e-post med Haugerud ungdomsskole.

Ved rangering av søknader gis prioritet til søknader som har sin årsak i:

 • om søker bor i nærhet av skolen.
 • søsken ved skolen.
 • trafikk- og sikkerhetsmessige forhold.
 • sosiale og/eller medisinske forhold.
 • ønske om at barnet skal komme i et nytt miljø.
 • søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset sitt/sine barns behov enn nærskolen.
 • praktiske hensyn; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage eller lignende.

For mer informasjon om innskrivning og skolestart, trykk her.