SkoleSMS

Foresatte kan sende sms til skolen om for eksempel

  • sykdom,
  • annet fravær,
  • be kontaktlærer om å ringe
  • bytte av tid til utviklingssamtale el.l.,

og vil motta sms om viktige påminnelser, beskjeder og endringer fra skolen.

Skolen og lærerne kan sende sms til en enkelt foresatt/elev, til en gruppe (klasse, trinn) eller til alle foresatte/elever på skolen.

Det er viktig å merke seg at ordningen ikke erstatter annen kommunikasjon via telefon eller e-post, men er et godt alternativ for hastemeldinger.

SMS fra skolen vil komme fra telefonnummer: 59444210.