Skolekor

Hvor skjer det? På musikkrommet.

Når er det? Tirsdager klokka 15.15-17.00.

Hvem kan være med? Alle som har lyst til å synge i kor.

Hva skal vi synge? Litt forskjellig. Hva vil du synge?

 

Dirigent:
Ida Hauknes
ida.hauknes@osloskolen.no